[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ۱۳ آبان ۱۳۶۰

 

مسأله اصلی

دیروز کیهان از قول آیتالله جنتی امام جمعه موقت قم خبری را منتشر کرد که طی آن سؤالات چندی از انجمن ضد بهائیت مطرح شده بود. از آنجا که پالایش ناخالصیها از خط امام ضامن تداوم انقلاب اسلامی است، کیهان این خبر را بااهمیت تلقی کرد و از آنجا که سئوالاتی که از جانب آقای جنتی مطرح شده، سئوال اکثریت جامعه هم میباشد طبیعتاً خبر، متناسب با میزان اهمیتش مطرح شد. اما متأسفانه برادران ما در روزنامه جمهوری اسلامی گمان کردهاند که طرح این مساله در شرایط فعلی نادیده گرفتن مسائل اصلی جامعه و طرح یک مساله فرعی است...

...به نظر ما این مسائل از هم تفکیک پذیر نیستند و همانطور که شما نیز اذعان دارید که انجمن ضد بهائیت باید موضع خود را در قبال ولایت فقیه اعلام کند تا پالایش کامل خط امام از گرایشات ناخالص، این مسائل همچنان مطرح بوده و خواهند بود. چرا که اگر اینگونه ناخالصیها که بنظر ما خطرشان کمتر از دیگر خطوط انحرافی نیست از جامعه طرد یا منزوی نشوند، خطر انحراف نهضت اسلامی ما که باید جهانگیر نیز شود را تهدید میکند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]