[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۵۸

 

متهمین کشتار شهرک سعدی به دادگاه احضار شدند

شیراز- خبرنگار کیهان

دادسرای انقلاب اسلامی شیراز طی اطلاعیه‌ای به افراد زیر که متهم به شرکت در واقعه کشتار شهرک سعدی هستند ابلاغ کرد که ظرف مدت یک هفته از این تاریخ خود را به دادسرای انقلاب اسلامی شیراز معرفی کنند: روح‌الله فهندژ- مهنوش فهندژ- کوروش فهندژ- قنبر علی فهندژ- بهرام فهندژ- بقاءاله فهندژ- بهنام فهندژ- بوشهر فهندژ- مصباح فهندژ- بهاء بخش فهندژ- مجید فهندژ- حمایت فهندژ- امانت فهندژ- علی بخش فهندژ- جهانبخش فهندژ- نیک بخش فهندژ- جهانگیر فهندژ- عین اله فهندژ- شهرام فهندژ- کریم آتش‌زای- رحیم آتش‌زای.

در این رابطه تاکنون چند نفر دستگیر شده‌اند که اسامی آنان به شرح زیر است:

طراز اله فهندژ- نبی اله فهندژ- سرهنگ رضا قلی فهندژ- عصمت اله فهندژ- صفات اله فهندژ (معدوم شد).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]