[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۲۴ اسفند ۱۳۵۷

[شماره:] ۱۰۶۶۲

 

بر صندلی اتهام

امیر عباس هویدا در دادگاه علنی انقلاب عدل اسلامی در برابر بیش از ۲۰۰ تماشاگر که تعدادی از آنها از خانواده‌های شهدا هستند با توجه به کیفرخواست صادر شده از طرف دادگاه از خود دفاع میکند...

...اما در مورد محاربه با خدا، من از خانواده متدینی هستم. نه تنها محاربه كلمه صحیحی نیست، فکر میکنم برعکس در راه اعتقادات دینی به خانه خدا رفتم، زیارت کردم، مادر پیری هم دارم که او هم اعتقادات مستحکمی دارد. بنده از دادگاه میپرسم کجا با خدا محاربه کردم و کدام انسانی می‌تواند با خدا محاربه كند، محاربه از حرب می‌آید، یعنی جنگ با خدا.

متدین به چه دینی هستید؟

هويدا - مسلماً دین من دین اسلام است.

دین خانواده‌ای که در آن، بدنیا آمده‌ام،...

...در حاشیه دادگاه انقلاب...

...در مورد شایعه بهائی بودن، هویدا گفت از آن نماینده مجلس که مرا بهائی معرفی کرد بپرسید کدام دستگاه مملکت این گزارش را تهیه کرده بود؟ منظور هویدا گویا ساواک بود.

هویدا در دادگاه تأکید کرد که مسلمان است و بزیارت مکه معظمه هم رفته است...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]