[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کيهان

[تاریخ:] پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۳۶۰، ۲ ذيحجه ۱۴۰۱

[شماره:] ۱۱۳۹۷

[صفحه:] ۳

 

وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعلام کرد:

چگونگی پذيرش استاد و دانشجو در دوره انتقال

چگونگی پذيرش اعضای هيات علمی و دانشجويان مشغول طرح انتقال و ترکيب و وظايف شورای پذيرش دانشگاهها طی بخشنامه‌ای از سوی وزير فرهنگ و آموزش عالی به مديريت دانشگاههای کشور ابلاغ شد.

متن بخشنامه چنين است:

بسم اللـه الرحمن الرحيم

در رابطه با اجرای طرح فراغت از تحصيل دانشجويان فعلی دانشگاهها، موارد زير با توجه به تصميمات شورای هماهنگی انتقال ابلاغ میگردد:

 

... مقرر فوق الذکر موارد زير نيز موجب عدم پذيرش در دوران انتقال خواهد شد.

 

۱- عضويت در فرق ضاله که به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شده‌اند و يا عضويت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی اديان الهی مبتنی باشد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]