[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۶ آذر ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۰۸۶۷

[صفحه:] ۲

 

یکی از عاملان کشتار شهرک سعدی به اعدام محکوم شد

شیراز - خبرنگار کیهان - دادگاه انقلاب اسلامی شیراز پس از رسیدگی به پرونده عاملان کشتار مردم شهرک سعدی سرهنگ عظمت اله فهندژ را به اعدام محکوم کرد.

دادگاه محکومیت عاملان این کشتار را بشرح زیر اعلام کرد:

- سرهنگ عظمت الله فهندژ به اتهام محارب، قتل و شرکت در تیراندازی و کشتار دستجمعی مردم انقلابی قریه سعدی محکوم به اعدام

- روح اله فهندژ به اتهام توطئه‌گری علیه ملت به ۱۵ سال زندان

- قنبر علی، بهنام، حمایت و شهرام فهندژ به ده سال زندان

- مصباح و امانت فهندژ به ۵ سال زندان

۔ سرهنگ رضا قلی اقدسی به اتهام تحریک و تیراندازی به سه سال تبعید در تبریز. دادگاه ۱۲ نفر دیگر از متهمین این کشتار را تبرئه کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]