[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۶۵ - ۱۵ ربیع‌الاول ۱۴۰۷ - ۱۸ نوامبر ۱۹۸۶

[شماره:] ۱۲۸۸۸

[صفحه:] ۲

 

گذار اندیشه

تا ده هزار تومان از دانش آموزان ثبت‌نام به عمل نمی‌آوردند. مبدع این قضیه هم فقط یکی دو مدرسه در تهران میباشد که گردانندگان آن هم بلحاظ سیاسی مخالف انقلاب بوده و هم عضو انجمن ضد بهائیت (حجتیه) میباشند. این در صورتیست که بعضی دانش آموزان در همین تهران در ۲ یا ۳ شیفت به مدرسه می‌روند، عده‌ای به دلیل امکانات مالی بیشتر از بهترین معلم‌ها و امکانات رفاهی استفاده می‌کنند و عده‌ای دیگر تا مدتی بعد از شروع سال تحصیلی معلم هم ندارند. این چیزی است که با شعارها و آرمانهای انقلاب تناقض واضح دارد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]