[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] شنبه ۹ فروردین ۱۳۶۵ - ۱۸ رجب ۱۴۰۶

[شماره:] ۱۲۷۰۳

[صفحه:] ۶

 

...اندیشههای بیمار

در نظام گذشته مسائلی چون عمده کردن وهابیگری، کمونیسم و بهائیگری و در پی آن، محکوم کردن مبارزات حق‌طلبان و شریعت خواهان، چیزی جز منحرف کردن اذهان و سرباز زدن از مبارزه با رژیم شاه نمی‌توانست وجه دیگری داشته باشد...

...البته این پدیده تازه‌ای در تاریخ اسلام و انقلاب نیست، کسانی که وقایع صدر اسلام را خوانده‌اند و یا حداقل در جریان حوادث نهضت و انقلاب اسلامی حاضر بوده‌اند، خود شاهد بوده‌اند که نیروهای ضد انقلاب و یا غیر انقلابی و عافيت طلب، چگونه برای طرد مبارزان و مجاهدان مسلمان با حربۀ تكفير و تفسيق و اتهام، آب به آسیاب دشمن ریخته و به او مدد می‌رسانده‌اند و به چه کلمات و واژه‌ها و شعارها و تهمتهایی تمسک می‌جسته‌اند، در نظام گذشته مسائلی چون عمده کردن وهابیگری، کمونیسم و بهائیگری و در پی آن، محکوم کردن مبارزات حق‌طلبان و شریعت خواهان، چیزی جز منحرف کردن اذهان و سرباز زدن از مبارزه با رژیم شاه نمیتوانست وجه دیگری داشته باشد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]