[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۷ - ۲۱ ربیع الاول ۱۳۹۹

[شماره:]  ۱۰۶۴۱

صفحه ۸

 

بزودی منتشر میشود

بهائیان

کتابی تحلیلی و نقدی محققانه از روند تاریخی و سیاسی بهائیان در ایران

کتابی جامع در نشان دادن موقعیت و وابستگی‌های سیاسی بهائیان در ایران و اسرائیل:

تحقیقی بی‌غرضانه مبتنی بر مدارک و اسنادی که برای اولین بار در ایران منتشر میشود.

در ۸۵۰ صفحه، به قطع بزرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]