[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

صفحه ۸

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۷ - ۲۱ ربیع الاول ۱۳۹۹ - شماره ۱۰۶۴۱

 

بزودی منتشر میشود

بهائیان

کتابی تحلیلی و نقدی محققانه از روند تاریخی و سیاسی بهائیان در ایران

کتابی جامع در نشان دادن موقعیت و وابستگی‌های سیاسی بهائیان در ایران و اسرائیل:

تحقیقی بی‌غرضانه مبتنی بر مدارک و اسنادی که برای اولین بار در ایران منتشر میشود.

در ۸۵۰ صفحه، به قطع بزرگ

 

نامه به آیندگان

مجازات مفسدین فی‌الارض

در خبر رادیو در باره مجازات اعدام نصیری و غیره، اشاره به جمله «مفسدين في الارض» شده و چون ممکن است بعضی از برادران و خواهران مسلمان به معنی و مصداق «مفسد فی‌الارض» و همچنین به احكام مجازات شرعی آن، آشنائی نداشته باشند. بعضی از احکام اینمورد را بنظر خوانندگان محترم میرساند:

«مجازات آنهائی که با خداوند و پیغمبر می‌جنگند و يا سعی در فساد و خون‌ریزی در دنیا می‌نمایند. عبارتست از: کشته شدن و یا بریدن دست‌وپا و یا تبعید».

تبصره ۱ مفسد فی‌الارض کسی است که بناحق موجب خونریزی و فساد می‌گردد.

تبصره ۲- در مورد بريده شدن دست و پا، دست راست و پای چپ قطع خواهد شد.

تبصره ۳- اموال محکومان نیز باید به نفع بیت‌المال مسلمين مصادره شود.

تبصره۴- انتخاب یکی از مجازات‌های یاد شده در اختیار حاکم شرع خواهد بود.

تبصره ۵- شهادت دو مرد عادل و يا اقرار مجرمان بجرائم فوق‌الذکر، برای صدور حکم کافیست اگرچه فقط يكبار اقرار کرده باشند.

تبصره ۶- حکم دادگاه شرع قطعی و قابل‌اجرا خواهد بود.

تبصره ۷- چنانچه مجرمان بالا پیش از پیروزی حاکم شرع به آنها توبه نمایند مجازات‌های فوق منتفی خواهد بود بشرطی که شاکی خصوصی نیز وجود نداشته باشد.

تبصره ۸- در مورد اخير چنانچه شاکی خصوصی وجود داشته و تقاضای قصاص هم نماید، احکام شرعی قتل عمد بر مجرم مترتب خواهد بود.

تبصره ۹- اگر مجرمین مورد بحث پس از پیروزی حاکم بر آنها توبه نمایند باز هم مجازات قتل یا بریدن دست‌وپا و یا تبعید در باره آنها اجرا خواهد شد.

تبصره ۱۰- در صورتی که حاکم شرع برای مجرمی، مجازات تبعید را انتخاب کرده باشد به مسئولان شهر مورد سکونت تبعیدی خواهد نوشت که هیچ کس حق انجام معامله یا معاشرت با محکوم تبعیدی را نخواهد داشت مگر اینکه محكوم عليه توبه نماید.

تبصره ۱۱- محكوم عليه تبعید شده حق ندارد به کشورهای كافر برود و در صورت ورود به آن کشورها حاكم شرع دستور خروج او را خواهد داد.

تبصره ۱۲- در مورد فوق چنانچه کشور كافر از دستور حاکم شرع اطاعت نکند بفرمان حاکم شرع مسلمانان با آن کشور جنگ خواهند نمود تا محكوم عليه مزبور را بمقامات حاکم شرع تحویل نمایند ولو اینکه آن کشور دارای مذهب غیر از اسلام (مسيحي، یهودی غيره) باشد.

(نقل و ترجمه از قرآن مجید و کتاب شرح لمعه)

حسن نجفی جیلانی قاضی دادگستری

 

[تاریخ دستنویسی در بالای صفحه]

۱ اسفند ۵۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]