[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

صفحه ٧ [روزنامه‌:] کیهان

یکشنبه ۶ خردادماه ۱۳۵۸

یکم رجب ١٣٩٩ ---شماره ١٠٧١٧

عزیزة القدس]حظیرةالقدس] تصرف شد

شیراز-  خبرنگار کیهان

عزیزة القدس ]حظیرةالقدس] بهایی‌ها توسط گروه رزمندگان مهدیه شیراز تصرف شد و محفل مزبور در تصرف این گروه خواهد بود. این محل که در باغ بسیار وسیع قرار دارد در کوچه یغما منشعب از خیابان زند واقع‌شده است.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]