[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ۲۰ فروردین ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۰۶۷۸

 

من الله التوفیق و علیه التکلان

متعاقب خبری که از صدا و سیمای انقلاب اسلامی ایران درباره توطئه برخی از عوامل ضد انقلاب فعال در لندن اعلام شد، در پایان اسامی از «صاحب دیوانی» بدون ذکر مشخصات نام برده شد که با وجود ضعف و بیماری بلافاصله با کاردار سفارت ایران در لندن تماس حاصل شد و تکذیب بعمل آمد و نیز در اعتراض به صحت این خبر طی تلگرامی مراتب تکذیب مؤکد و تأسف عمیق از این اشتباه را حضور آیتالله العظمی طالقانی مجاهد نستوه منعکس نمودم...

...نخست آنکه صاحب امتیاز نشریهای بودم بنام عدل که به یمن نام مبارک و آفتاب طالعش هرگز قلم به تحسین و تملق نابجا و تائید جنایتهای خفی و جلی دولت نامردان رژیم جهنمی و فاسد پهلوی نیالودهام...

...دوم گناه عظیمتر این کمترین این بوده که بنا بحکم وراثت وارث و متولی موقوفات حاج هاشم، قوام و صاحبدیوان نیای خود در خطه مردخیز فارس بودهام و از دیدگاه حکومت هویدای بهائی، عامل صهیونیسم و اشاعه گر فساد و کوبنده مذهب شیعه اثنیعشری گناه واقف، موقوفات، در نتیجه متولی این بود که عواید این مواقف چند صد ساله وقف سرور شهیدان عالم و سالار رادمردان جهان حسین ابن علی (ع) است...

...غلامحسین صاحبدیوانی - لندن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]