[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان هوائی

[تاریخ:] چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۷۰ - ۲۲ ژانویه ۱۹۹۲

[شماره:] ۹۶۶

[صفحه:] ۸

 

غرب، بهائیان را به تشدید فعالیت تشویق میکند

بهائیت از ابتدای پیدایش، بازیچه استعمار در کشورهای اسلامی و بویژه ایران برای دستیابی به اهداف غرب از طریق ایجاد اختلاف مذهبی و نیز کاستن از ایمان و شور دینی مردم بوده است. استعمار بدرستی دریافته بود که خلل افکندن در باورهای دینی مردم، مناسبترین شیوه برای استعمار فرهنگی ملل مسلمان و نهایتاً به غارت بردن منابع و ثروتهای آنان است و دین مهمترین عامل مبارزه با استعمار غرب در جهان اسلام بوده است.

همان طور که گفته شد یکی از عمدهترین ترفندهای غربیان برای تداوم سلطه بر جوامع مسلمان، پیافکندن فرقههای پوشالی بود که وهابیت و بهائیت، دو نمونه از آنهایند! این دو فرقه در طول حیات خود براستی خدمات چشمگیری برای غرب صورت دادهاند. اما سیاستمداران آگاه ایرانی و مسلمان همچون امیرکبیر با وقوف بر این توطئه استعماری به عوامل فرقههای مزبور فرصت انجام برنامههای شوم خود را ندادند.

در دوران رژیم پهلوی، در راستای همین سیاست استعماری، به بهائیت میدان داده شد و اعضای این فرقه در ساختار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نفوذ کرده و به توطئههای گوناگون برای تضعیف اسلام و مسلمانان دست یازیدند. ارتباطات بهائیان با اسرائیل و نیز جاسوسی برای صهیونیستها و تماس با سیا شاخصههای فعالیت فرقه مزبور در این مقطع بودند. عوامل این فرقه پس از انقلاب اسلامی به دلیل سوء استفادههای کلان مالی و جرمهای سنگینی که مرتکب شده بودند و از انتقام ملت مسلمان ایران میهراسیدند به دامن اربابان خود گریختند و از همانجا با بوق و کرنا از «اعمال تبعیض مذهبی» (!) و «عدم آزادی مذهب در ایران» (!) سخن گفتند. در همین رابطه واشنگتن به بهانه نقض حقوق آنان در ایران به حمایت جدی از آنها پرداخت.

غرب علاوه بر بهرهگیری تبلیغی از عوامل این فرقه، در راستای اهداف خود و بویژه برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران که تاثیرات عمیق خود را بر سایر کشورهای اسلامی بر جای نهاده است، چندی است که به تقویت موقعیت بهائیان پرداخته است. در همین راستا روزنامه «دیلی استار» چاپ داکا اعلام کرد: هیئتی از جامعه بهائیان بنگلادش به سرپرستی دکتر حنا (که ظاهراً ایرانی است) با وزیر مشاور در امور فرهنگی این کشور دیدار کرده است. در ترکیه نیز اردال اینونو معاون نخست وزیر این کشور ضمن دیدار با رئیس بهائیان به آنها قول داد که بهائیان بتوانند در ترکیه آزادانه به فعالیت پردازند.

تشدید فعالیتهای بهائیان در واقع نشانه هراس استکبار غرب از گسترش اسلام انقلابی است. بهائیت هرچند که تا کنون نتوانسته است عاملی تعیین کننده در سیر تحولات به سوی نیل به جامعه نمونه اسلامی باشد ولی ممکن است از دید غربیان پارامتری برای کند کردن حرکتهای اسلامی تلقی شود. به نظر میرسد که افزایش فعالیت بهائیان در کشورهای غربی، هند، ترکیه، پاکستان و بنگلادش در همین راستا و به ترغیب غرب صورت گرفته باشد.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]