[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه] کیهان هوائی

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۷۱ - ۲ سپتامبر ۱۹۹۲

[شماره:] ۹۹۶

[صفحه:] ۵

 

تشدید فعالیت فرقه بهائیت در جمهوری آذربایجان.

در همین حال به گزارش رادیو باکو همزمان با گشایش سفارت اسرائیل در باکو، فعالیت فرقه ضاله بهائیت در شهرهای باکو و گنجه جمهوری آذربایجان آغاز شد.

رادیو باکو با اعلام این خبر افزود این فرقه با هدف گسترش و تبلیغ مرام بهائیت در آذربایجان در نظر دارد طی ماههای آوریل و مه مراسم ویژهای برگزارکند.

این فرقه همچنین به منظور گسترش عملیات جاسوسی خود در نظر دارد ارتباط بهائیان جمهوری آذربایجان را با بهائیان سایر کشورها تقویت کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]