[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان هوائی

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۶۹

[شماره:] ۸۷۸

 

نگاهی به مطبوعات داخلی

علل حمایت غرب از فرقه بهائیت

روزنامه جمهوری اسلامی (۳ اردیبهشت ۱۳۶۹)

چندی پیش رادیو آمریکا طی گزارشی، حمایت کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از اعضای فرقه ضاله بهائیت را اعلام کرد. ... قطعنامهای توسط ۵۵ سناتور در کمیته مذکور به تصویب رسید که در آن از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده، اعضای جامعه بهائیان را از آزادی عقیده، مذهب و نیز آموزش و حقوق مادی در برابر قانون برخوردار سازد.

هرچند که موجودیت فرقه ضاله بهائیت در ایران رو به اضمحلال کامل است، اما آمریکائیها، به ویژه جناح صهیونیست حکومت، از ته مانده این جماعت جاسوس یا فریبخورده دستبردار نیستند.

واقعیت این است که فرقههائی چون بهائی و وهابی و دیگر فُرق دستساز استکبار از زمان تولد تا امروز ابزاری در دست دشمنان اسلام بوده و از حربه فرقهسازی و ایجاد اختلاف در میان آنها استفاده کرده است. حدود یکصد سال پیش  انگلیس شعبهای مخصوص ادیان دائر کرده و دیپلماتهائی که در سفارتخانههای انگلیس در آفریقا، آسیا و خاورمیانه با عنوان دبیری حضور داشتند، برای این شعبه فعالیت میکردند.

لندن از هر زاویهای برای نفوذ خود استفاده کرده و به مقابله با اسلام برخاسته است. برای اهل سنت، فرقه وهابیت را تدارک دید و برای شیعیان به سراغ فرقه ضاله بهائیت رفت.

در باره فرقه ضاله بهائی دو نکته حائز اهمیت است. نخست این که در مورد این فرقه و فرقه «بابیگری» که پیشدرآمد آن است تاریخ به صراحت روشن نکرده که آنها ساخته و پرداخته سیاستهای خارجی بودند یا این که ابتدا به وسیله افراد مطرح و سپس زیر نفوذ استعمارگران قرار گرفتند.

بهائیان در آن دوران خفقان سعی وافر داشتند که خود را بزرگ جلوه دهند تا دیگران را از کثرت یاران آنها به ویژه در پستهای حکومتی بترسانند. در این میان گروهی که خود را پیشتاز مبارزه با این فرقه ضاله مینامد سعی میکند در همین راستا به بزرگ نمائی بهائیت بپردازد و آن را دشمن اصلی و صاحب قدرت و نفوذ جلوه دهد ... این فرقه علی رغم آن که از میان مسلمانها بوجود آمد ولی نتوانست موفقیتی چشمگیر و قابل بیان از ناحیه مسلمانها بدست آورد. اعتقادات بهائیها آنقدر سست و بیپایه است که نه تنها قابل دفاع نیست بلکه هر آدم منصفی حتی غیر مسلمان با دیدن مطالب آنها به پوچی، بیمحتوایی این مسلک استعمار ساخته پی میبرد. جالبتر اینکه جذابیت این فرقه در میان یهودیها و زرتشتیها به مراتب بیش از مسلمانهای خود باخته بوده است و علت این که پایگاه اصلی آنها به «حیفا» منتقل شده دلیل ناموفق بودن آنهاست.

آنچه از تاریخ پیدایش مسلک بهائی برمیآید این است که، افراد این فرقه و به ویژه رهبران آنها در خدمت دشمنان اسلام بوده و در این راه از هیچ کوششی حتی جاسوسی فروگذار نکردهاند. و اگر میبینیم که غرب و در رأس آنها آمریکا از بهائیها حمایت میکند به همین دلیل است.

بهائیها یک مذهب نیستند. یک حزب هستند حزبی که در گذشته دولت انگلیس از آنها پشتیبانی میکرد و حالا هم آمریکا از آنها پشتیبانی میکند. اینها جاسوسند». اصولاً مسلکی که در سایه رژیم صهیونیستی و با حمایت انگلیس و سپس آمریکا ادامه حیات دهد چاره ای جز جاسوسی ندارد..

غربیها و به ویژه نمایندگان مجلس سنای آمریکا باید بدانند که پرونده بهائیت در ایران مختومه است و آنها میتوانند این کالای خود را در بازار دیگری عرضه کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]