[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان هوائی

[تاریخ:] چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۶۸ - ۲ شعبان ۱۴۱۰

[شماره:] ۸۶۹

[صفحه:] ۹

 

حمایت آمریکا از فرقه سیاسی بهائیت

تهران – سرویس خبر کیهان هوائی – ۲ اسفند – ۲۱ فوریه – نماینده آمریکا در کمیسیون حقوق بشر با نام بردن از گروه سیاسی بهائی به عنوان اقلیت مذهبی ایران را متهم کرد حقوق مذهبی آنان را پایمال می‌کند.

کریستوفر اسمیت یکی از نمایندگان حزب جمهوریخواه آمریکا در کنگره آن کشور که توسط جورج بوش به جلسات کمیسیون حقوق بشر در ژنو فرستاده شده است گفت: حکومت اسلامی ایران به پیروان مذهب بهاءالله امکان نمی‌دهد مراسم مذهبی خویش را به جای آورده و مدارس ویژه دایر و رهبرهای مذهبی خود را انتخاب کنند.

حمایت مستمر آمریکا از فرقه سیاسی بهائیت در قبل از انقلاب و طی یازده سال اخیر نشان می‌دهد که این فرقه سیاسی در ایران اهداف خاصی را دنبال می‌کند و الا همه آنهائی که عقاید سیاسی متفاوتی با اسلام دارند، آزادانه در ایران زندگی می‌کنند. در زمانهای گذشته فرقه سیاسی بهائیت با نفوذ در ارگانهای مهم کشور در خدمت به بیگانه گوی سبقت را حتی از وابستگان به رژیم شاه نیز ربوده بود. حمایتهای آمریکا از فرقه سیاسی بهائیت خود گواه معتبری بر سیاسی بودن این گروه و در عین حال در خدمت بیگانه بودن آنهاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]