[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان هوائی

[تاریخ:] چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۷۱ – ۲۶ آگوست ۱۹۹۲

[شماره:] ۹۹۵

[صفحه:] ۲۴

 

روزنامه دوچ سایتونگ در همان شماره ‌ی که خبر حمله اوباش به وزیر خارجه ایران را منتشر کرد در صفحه دیگر یک مقایسه بسیار مفصل از بهاییان درج کرده و عکس بزرگ مسجد بهاییان در حیفای اسرائیل که مرکز بهاییان نیز محسوب می‌شود را به چاپ رساند. نویسنده این روزنامه صهیونیستی که در مونیخ منتشر می‌شود، از مقایسه‌اش نتیجه گرفته است که دین بهایی یکی از دینهای صلح طلب دنیاست و پس از حمله شدید به جمهوری اسلامی ایران نوشته است: در ایران چهار صد هزار بهایی زندگی می‌کنند که بعد از انقلاب اسلامی همگی مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و از سال ۱۹۷۹ صدها بهایی به خاطر عقیده دینی شان در زندانهای ایران بسر می‌برند! و حدود دویست نفر بهایی تا کنون اعدام شده‌اند!! و جالب است که نویسنده صهیونیستی اخبار صحیح! شکنجه بهاییان ایرانی را به نوشته خودش از دستگاه جاسوسی آمریکا (سیا) و موساد اسرائیل کسب کرده است!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]