[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان هوائی

[تاریخ:] ۱۷ فروردین ۱۳۷۲ - ۶ آوریل ۱۹۹۴

[شماره:] ۱۰۷۵

[صفحه:] ۱۴

 

منوچهر موحدی - آمریکا

در کشور ما مطبوعات و سینما موقعیتی فراگیر و توده‌ای دارند. پس می‌توانند به راحتی در خدمت منافع سیاسی و تبلیغی افراد مغرض قرار گیرند و تأثیرات مثبت دستگاه‌های تبلیغی سنتی مانند مساجد و نمازهای جماعت را مختل بکنند فرستنده‌های رادیویی بی.بی.سی، صدای آمریکا و رادیوی اسرائیل سالهاست از همین شیوه برای گمراهی مردم استفاده می‌کنند..

...تبلیغات، در عصر امروز، علی رغم همه پیچیدگیهای علمی، مع الوصف از یک فرمول ساده منطق به عنوان "برهان قیاسی" [نوشته انگلیسی] استفاده می‌کند. یعنی اگر قضیه کبری و قضیه صغری هر دو درست باشند، پس نتیجه هم درست است.

... به همین دلیل است که ناگهان رهبران گروهک مجاهدین سر از اتاق خواب صدام در می‌آورند، بهاییان و سلطنت طلبها به تل آویو عزیز خود دل بسته و چریکهای فدایی خلق کنار دفتر رضا پهلوی در مرکز سازمان (ناخوانا) به خواب خرگوشی فرو می‌روند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]