[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۳ شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۶۴ - ۲۵ رجب ۱۴۰۵ - ۱۶ آوریل ۱۹۸۵

[شماره:] ۱۲۴۲۵

[صفحه:] ۲۰

 

وزیر خارجه آمریکا شدیداً به ایران حمله کرد.

جرج شولتز وزیر امور خارجه آمریکا دیروز به دولت ایران شدیداً حمله کرد و آنرا «آفتی» در تاریخ اسلام خواند. به گزارش خبرگزاریها شولتز که دیروز در کنفرانس آزادیهای مذهبی در واشنگتن در حمایت از بهائیها سخن میگفت اظهار داشت دولت فعلی در ایران از نظر «قساوت» زیادهرویهای رژیم شاه را پشت سر گذارده است. یادآوری میشود شولتز اولین بار است که در باره مسائل اسلامی اظهار نظر میکند.

اولین مقام بلند پایه آمریکا که در این زمینه اظهار نظر نمود کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا بود. پس از کارتر نیز ریگان و دیگر مقامات آمریکا و بعضی حتی در چند نوبت در فلسفه و تاریخ اسلام اظهار نظر کردند!

و کاملاً بدیهی است که اینگونه اظهار نظرها جز آنکه خشم عمیق آمریکا را از انقلاب ایران نشان دهد چیز دیگری نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]