[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] روزنامه کیهان

[تاریخ:] ۱۰ آذر ۱۳۸۷

 

بارکش غول بیابان! (خبر ویژه)

رادیو ضد انقلابی «زمانه» از قول یک روحانی مرتبط با بیت آقای منتظری و برخی احزاب افراطی مدعی اصلاحات مدعی شد براساس برداشت عدالت محور از اسلام، بهائیان دارای حقوق شهروندی هستند. فاضل میبدی در گفت وگو با زمانه، اسلام نص محور را در تقابل با اسلام عدل محور و حق محور قرار داد و مدعی شد «اگر برداشت ما از اسلام نص محور باشد، از این برداشت درنمی آید که بهائیان حقوق شهروندی داشته باشند، در قانون اساسی هم اینها به عنوان اقلیت دینی قید نشده اند اما اگر برداشت حق محور و عدل محور باشد، آنها همانطور که آیت الله منتظری هم فتوا داده، دارای حقوق شهروندی هستند.» وی البته توضیح نداد برداشتی که منطبق بر «نص» نباشد چگونه می تواند منطبق بر اسلام باشد و چرا باید «نص» و شرع را در برابر حق و عدل قرار داده و همچنان که دشمنان اسلام القا می کنند. فاضل میبدی همچنین اشاره ای به صهیونیستی بودن فرقه بهائیت و خیانت های بی شمار آنها به کشور در روزگار پهلوی و پس از آن نکرد و متعرض این نکته هم نشد که آموزه های بهائیت، نقض صریح ارکان دین و همچنین مبلغ و منادی منزوی ساختن دین در عرصه جامعه و سیاست است. گفتنی است رادیو زمانه با بودجه دولت هلند و در راستای اسلام ستیزی آشکار- در کنار ترویج سکولاریسم- تاسیس شده و همکاری برخی عناصر ملبس به لباس روحانیت با این رسانه مغرض که بعضا تا مرز هتاکی به مقدسات اسلامی پیش می رود قابل تامل است. براساس یک قاعده علمی که با نمونه های تجربی فراوان همراه است، کسانی که با یک حرکت حق محور و عدالتخواه درگیر می شوند و مخصوصا آنان که آموزه های اصیل اسلامی را فدای منافع شخصی و حزبی خود می کنند، معمولا به دامان دشمنان اسلام می غلتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]