[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۶۶- ۱۶ ذیقعده ۱۴۰۷ - ۱۳ جولای ۱۹۸۷

[شماره:] ۱۳۰۷۵

[صفحه:] ۱۸

 

ملت فراموشکار نیست...

انقلاب موجود است، و حتی باید به آنان یادآور شد که هنوز زمزمههای ضدانقلابی و ضد امام قبل از انقلاب آنهایی که امروز بسیاریشان، متحد و یا مراد شما و سالکان در طریق شما هستند، در گوش فرزندان امام و انقلاب بویژه طلاب مبارز حوزه علمیه قم طنین‌انداز است...

...شگرد استعماری و پرورده ساواك آن گروه مقدس‌مآبی که با نام مقدس صاحب‌الزمان (عج) مانع از زمینه‌سازی ظهور آن حضرت میشد و برای نجات شاه از دست انقلابیون بهائیت را دشمن و خطر اصلی قلمداد میکرد و از این طریق افراد دلسوز بسیاری را هم جذب و از میان تھي نمود چیزی نیست که فراموش شود چه کسی باور میکند آنان که در مقابل امام خود یا افراد دیگری را که موافق با طبع و سلیقه آرام و رفاه‌طلبشان بود، علم و ترویج میکردند، امروز پیروان راستین ولایت‌فقیه شوند ولی آنان که به جرم طرفداری و پیروی از امام سالها زندان رفتند و آثار شلاقهای شکنجه گران شاه و زخم زبانهای همین گروهها را، هنوز بر تن و جان خویش دارند، التقاطی و منحرف و ضد فقاهت و ولایت‌فقیه باشند. درست است که امکان تحریف تاریخ وجود دارد اما نه به این سرعت که شما خیال کردهاید و نه برای آنان که قضایای تاریخی این چنینی را با دو چشم خود دیدهاند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]