[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

 دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۶۰

شماره ۱۱۳۰۹

۷ جاسوس صهیونیستها و همکار ساواک منحله در همدان تیرباران شدند

 

همدان - واحد مرکزی خبر:

۷ تن از جاسوسان صهیونیستها به جرم همکاری با رژیم منحوس پهلوی و ساواک منحله و تبلیغ فرقه پوشالی بهائیت و شرکت فعال در شبکه جاسوسی صهیونیستی و خارج کردن ارز به اسرائیل و توطئه و قیام علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند.

حکم دادگاه انقلاب اسلامی همدان پس از تائید شورایعالی قضائی ساعت یک بامداد دیروز بمرحله اجرا گذاشته شد.

متن حکم دادگاه انقلاب اسلامی به این شرح اعلام شد:

بسمه تعالی

جزای کسانی که به جنگ خدا و رسول برخیزد و سعی در فساد نمایند اعدام است.

«قرآن کریم»

۷ نفر از اعضای محفل فرقه ضاله بهائیت در دادگاه انقلاب اسلامی همدان محاکمه و به اعدام محکوم گردیدند حکم صادره پس از تائید شورای عالی قضایی ساعت یک بامداد امروز به مرحله اجرا درآمد.

اسامی و جرائم نامبردگان بشرح زیر است:

فیروزه نعیمی فرزند علیرضا، محمدباقر حبیبی فرزند نور محمد، ناصر وفائی فرزند غلامعلی، حسین خاندل فرزند یدالله، محمد حبیبی فرزند نور محمد، حسین مطلق ارائی فرزند شکرالله، طرز الله خزین فرزند فضل‌الله.

نامبردگان بجرمهای همکاری فعال با رژیم منحوس پهلوی، همکاری فعال با ساواک منحله و معرفی انقلابیون و مسلمانان متعهد به ساواک و گرفتار نمودن و شکنجه آنان بوسیله ساواک تا جایی که چوپانی که گوسفندان بهائیان را در روستا به چرا نبرده او را به ساواک معرفی کرده‌اند، شرکت فعال در تبلیغ دین پوشالی بهائی و مسافرتهای فراوان بدین منظور به شهرها و کشورهای بیگانه از قبیل آمریکا، اروپا، اسرائیل و حتی مدتی که در ندامتگاه شهربانی همدان بوده‌اند از تبلیغ دست نکشیدند و زندانیان را به مرام صهیونیستی دعوت میکردند، شرکت فعال در شبکه جاسوسی صهیونیستی و خارج کردن ارز فراوان به اسرائیل که اصولاً مرام استعماری بهائی بر پایه جاسوسی برای بیگانه تشکیل شده است و این افراد باسابقه محفل بوده‌اند که سالها برای اربابان خویش تلاش وسیع داشته‌اند، اخفا اوراق و اسناد محفل و آتش زدن آنها که خود متهمین هم بدان اقرار و اعتراف نمودند و این حکایت از سری بودن آنها دارد و اخفای کتب و اشیای قیمتی و ارسال آنها به محفل ملی و احیاناً حیف و میل آنها و تهمت به مردم مبارز مسلمان و ارگانهای انقلابی مبنی بر این که این اشیا را مردم به غارت برده‌اند، ارتباط مستقیم با سرمایه‌دار فراری و مشهور هژبر یزدانی و نوشتن نامه کتبی برای نامبرده به عنوان خادم شجیع امرالله از طریق محفل که حکایت از سرسپردگی محفل نسبت به آن عنصر خائن دارد، شایعه‌پراکنی و نشر اکاذیب نسبت به انقلاب شکوهمند اسلامی و سعی در بدنام کردن ارگانهای انقلابی با نشر اطلاعیه‌ها و پخش اعلامیه در سطح کشور برای ایجاد تفرقه در صفوف متشکل ملت قهرمان ایران و تخطئه روحانیون مبارز که از کتاب لا قد ظهر یوم المیعاد [قد ظهر یوم المیعاد] و امثال آن منشأ میگیرد و ارسال نامه‌ها و تلگراف فراوان با امضاهای جعلی برای مقامات جمهوری اسلامی و اظهار مظلومیت و اینکه در نظام جمهوری اسلامی حقوق ما پایمال‌شده است و اموال ما به غارت رفته و خانه‌های ما به آتش کشیده شده و تعداد این تلگرافات بحدی زیاد بود که مقامات و هر خواننده را تحت تأثیر قرار میدهد و هزینه تلگراف را محفل پرداخت نموده است در صورتی که چنین چیزی واقعیت نداشته است و توطئه و قیام علیه انقلاب اسلامی و دستور ارسال نامه و تلگراف به تمام شهرها و روستاها برای اجتماع در مرکز استان و دستور تحصن در به اصطلاح حظیرة القدس به این عنوان که خانه‌های همه این جمعیت تخریب و آتش زده شده و اینها بی‌خانمان هستند و در محفل اسکان داده شده‌اند که بدین وسیله احساسات مردم مسلمان را بر علیه انقلاب تحریک و از این طریق انقلاب را لکه‌دار و ضد انسانی جلوه دهند.

نامبردگان مصداق کامل آیه کریمه «و تفریقاً بین المومنین و ارصاداً لمن حارب الله و رسوله» آنان که تفرقه بین مؤمنین و سنگربندی برای دشمنان و محاربین نموده‌اند میباشند و حکم کفار حربی در قرآن کریم روشن است والسلام.

 حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی همدان. ابوالحسن اعلمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]