[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۰۹۸۲

 

در دادگاه انقلاب:

فرخ رو پارسا اتهامات خود را رد کرد

شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز در دنباله رسیدگی به اتهامات فرخ رو پارسا و مهندس همایون جابر انصاری وزرای اسبق آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی در کابینه هويدا، تشکیل جلسه داد.

در دومین جلسه دادگاه انقلاب که در محل زندان اوین تشکیل گردید، متهم ردیف اول فرخ رو پارسا بدفاع از خود پرداخت. وی در قسمتی دفاعیات خود گفت: متأسف هستم از اینکه اتهاماتی بمن وارد شده است که دلیل و اساس محکمی ندارد و این عمل باعث تشتت افکار من شده است. در اتهامات وارد شده بمن حتی دین مرا مورد تردید قرارداده اند و من باید بگویم که مسلمان هستم و شیعه بدنیا آمده‌ام و انشاءالله شیعه از دنيا هم رفت. مذهب هر فرد مسئله‌ای است که انسان باید به آن افتخار کند، نه آنکه آن را پنهان سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]