[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۶۶ – ۱۱ شوال ۱۴۰۷ – ۸ ژوئن ۱۹۸۷

[شماره:] ۱۲۰۴۷

[صفحه:] ۱۹

بخش: اخبار کشور

 

۱۲۰ نفر دیگر از جاعلین سند زمینهای فراریان دستگیر شدند

طی ماه گذشته ۱۵۰ نفر در ارتباط با جعل اسناد دستگیر و مقادیری زمین در حال فروش شناسائی شده بود.

۱۲۰ نفر دیگر از عوامل جعل اسناد زمینهای فراریان و طاغوتیان با کوشش اداره اطلاعات شهربانی دستگیر شدند.

دو تن از عوامل اصلی فروشندگان زمینهای فراریان و طاغوتیان بنامهای تاجیک و دولابی معرفی شدهاند که تحقیق از آنان ادامه دارد.

به گزارش دایره خبر دادستانی تهران در بین دستگیرشدگان چند تن از افراد بهایی وابسته به صهیونیست نیز دیده میشوند که تحقیق و بازجوئی از آنان ادامه دارد. و تعداد دستگیرشدگان تاکنون به ۲۷۰ نفر رسیده است.

بنا به همین گزارش زمینهای شناسایی شده از مرز دو میلیون و پانصد هزار متر مربع گذشت. این زمینها در منطقه شمیران، ظفر و خاوران واقع است که قرار بود به طور کامل توسط افراد دستگیر شده با سندهای جعلی به فروش برسد که مقداری نیز به فروش رفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]