[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[شماره:]  ۲۶۷۶

[تاریخ:] پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۲۱

 

زائرین ایرانی بیت‌المقدس ایران را بوضع بدی در نزد مردم اردن هاشمی جلوه‌گر میسازند.

۸ درصد واردات سال گذشته اردن هاشمی از ایران تأمین شد تجار سوریه برای لطمه زدن به بازار تنباکوی اصفهانی در کشورهای عربی بفعالیت پرداخته‌اند.

یکسال پیش وزارت امور خارجه تصمیم به تأسیس سفارت شاهنشاهی ایران در عمان (پایتخت اردن هاشمی) گرفت و در همان موقع آقای زین‌العابدین خاکسار بسمت وزیر مختار ایران در عمان تعیین و بمحل مأموریت خود عزیمت نمود.

در مصاحبه‌ایکه خبرنگار ما در عمان با آقای خاکسار بعمل آورد این اطلاعات از طرف ایشان در اختیار خبرنگار ما گذارده شد.

...اتباع ایران

مجموع اتباع ایران که در این کشور [یک سطر ناخوانا] و اکثریت عمده آنها دارای مذهب بهائی و چندنفری هم از ارامنه هستند و جز چندنفری از اتباع که بشغل تجارت و پیشه‌وری اشتغال دارند بقیه کشاورز هستند و در قریه موسوم به «عدسیه» که در شمال کشور و جنوب دریاچه طبریسه واقع است بشغل کشاورزی مشغول‌اند و همچنان آداب و رسوم ملی خود را حفظ کرده‌اند و قریه مزبور از نقطه‌نظر کشاورزی جدید سر‌مشق جمیع دهات و مزارع این کشور است محصلین ایرانی عموماً فرزندان اتباع ایران مقیم آن کشور وجود ندارد و اصولاً سطح فرهنگ در اردن هاشمی از پایه متوسطه بالا نرفته است.

چون عده ایرانیان در آنجا نسبتاً کم است و کسب و کار معین و آبرومندی دارند از این جهت همگی مورد احترام اهالی و مأمورین محلی هستند و تاکنون شنیده نشده است که نسبت به آنان تضییقات و یا تجاوزاتی بعمل آمده باشد و در کار خود از کلیه حقوق و امتیازاتی که اتباع اردن دارند بهره‌مند میشوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]