[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] روزنامه کیهان

[تاریخ:] ۶ خرداد ۱۳۸۷

 

ادوار تحكيم وحدت: حقوق بهائيان را به رسميت بشناسيم! (خبر ويژه)

دبيركل سازمان غيرقانوني ادوار تحكيم وحدت با انتشار مطلبي در سايت ضدانقلابي روزآنلاين خواستار به رسميت شناخته شدن حقوق بهائيان در ايران شد!

وي در دفاع از فرقه ضاله بهائيت نوشت: بهائيان به صرف اين كه در اين چارچوب ملي به دنيا آمده و در آن زيست مي كنند، حقوقي متفاوت از ساير ايرانيان ندارند و از اين رو هرگونه تعقيب و آزار آنان به علت باورهايشان، ناديده گرفتن اصول مبنايي ملت- دولت در عصر جديد است.

دبيركل سازمان غيرقانوني ادوار تحكيم وحدت سپس با زير سؤال بردن قانون اساسي - كه در آن فرقه بهائيت به رسميت شناخته نشده است- جمهوري اسلامي ايران را نظامي فرقه گرا(!) خواند و اظهار داشت: مساله اي كه نظام بايد تكليف آن را روشن كند اين است كه آيا حقوق برابر ايرانيان در جمهوري اسلامي امري به رسميت شناخته شده است و يا اين كه نظام سياسي ايران بدون توجه به مليت ايراني، صرفا داراي ماهيتي مذهبي و فرقه اي است؟ پاسخ صريح به اين پرسش زمينه ساز شفافيت در بسياري از امور ديگر هم خواهد شد.

او در ادامه مدعي شد: بحث حقوق بهائيان به عنوان معياري براي سنجش صداقت و بي طرفي مسلمانان مدافع حقوق بشر در ايران درآمده و نهادهاي حقوق بشر بين المللي و كشورهاي غربي نيز نحوه برخورد با بهائيان را يكي از شاخص هاي عمده رعايت حقوق بشر در ايران مي دانند(!)

ظاهرا غاصبان عنوان «دفتر تحكيم وحدت» تلاش دارند تا دايره تحكيم وحدت خود با دشمنان ملت ايران را تا فرقه ضاله بهائيت هم گسترش دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]