[ترجمه ‌ای از متن انگلیسی]

 

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] کیهان بین المللی

[تاریخ:] سه شنبه ۱۷ دسامبر ۱۹۸۵۲۶ آذر ۱۳۶۴۴ ربیع الثانی ۱۴۰۶

[شماره:] ۱۴۳۲ – جلد ۶

 

موسوی نخست وزیر، حمایت آمریکا از بهائیان را محکوم میکند

تهران، ۱۶ دسامبر (ایرنا) – حسین موسوی نخست وزیر در روز دوشنبه اظهار داشت حمایت آمریکا از بهائیان که در فعّالیتهای جاسوسی شرکت دارند نشانه خصومت این کشور با ایران است.

او اضافه کرد: "این خصومت نشان میدهد که انقلاب اسلامی منافع آمریکا را سخت به مخاطره انداخته است."

نخست وزیر که در روز دوشنبه برای کارگران کارخانه یخچال سازی بهمن سخنرانی میکرد اضافه کرد که حمایت کاخ سفید از بهائیان، خود نشانگر ماهیت این افراد و فعّالیتهای آنان است. ...