[ترجمه ‌ای از متن انگلیسی]

 

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] کیهان بین المللی

[تاریخ:] چهارشنبه ۳۱ اوت ۱۹۸۳- ۹ شهریور ۱۳۶۲

[شماره:] ۷۶۸ – جلد ۴

 

جمهوری اسلامی در مقابل انتقادات مخالفین قد خم نخواهد کرد

تهران، ۳۰ اوت (ایرنا) – حجّت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی دادستان کلّ کشور در روز دوشنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی با روزنامه کیهان گفت جمهوری اسلامی میتواند با کمال قدرت در مقابل دشمنان خود بایستد و مقاومت کند. ...

وی در باره بهائیان گفت، با اینکه جمهوری اسلامی قصد ابراز هیچگونه عکس العملی در مقابله با اخبار تبلیغاتی امپریالیسم راجع به رفتار خود با بهائیان را ندارد ولی در نظر است که اطلاعاتی در باره واقعیت و چگونگی این فرقه برای کسانیکه در مورد فعالیت آنان بی‌خبر هستند داده شود.

با آنکه در اخبار امپریالیسم، ایران به اعدام بهائیان بر اساس عقایدشان متّهم شده ولی این درست نیست و این مطلب بارها یادآوری شده است. او اشاره کرد که عده ای از این بهائیان جاسوس بوده‌اند و به همین خاطر محکوم شده‌اند و اسناد و مدارکی هم در مورد جاسوسی آنان برای بیگانگان و دریافت کمک‌های مالی از دولت‌های خارجی در دست است. او اضافه کرد که آخرین نقشه بهائیان احتکار لوازم مورد احتیاج مردم از قبیل قطعات یدکی اتومبیل و غیره بوده است.

او گفت جمهوری اسلامی بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و تأکید کرد که بهائیان در نظر مقامات رسمی توطئه‌گر شناخته میشوند.

او تأکید کرد که دولت ایران با بهائی هائی که فقط به انجام وظایف دینی میپردازند، فعالیت تبلیغی ندارند، اطلاعات در اختیار بیگانگان قرار نمیدهند و در امور تشکیلاتی دخالت نمیکنند، کاری ندارد.

او گفت بهائیان اجازه دارند درون جامعه خود فعالیت داشته باشند ولی کار تشکیلاتی در خارج از محدوده خودشان ممنوع است زیرا آنان توطئه‌گر هستند. ...