[ترجمه ‌ای از متن انگلیسی]

 

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] کیهان بین المللی

[تاریخ:] ۲۶ می ۱۹۸۳ [۵ خرداد ۱۳۶۲]

 

انتقاد وزارت امور خارجه از دخالت واشنگتن در امور داخلی ایران

تهران، ۲۵ می – ۵ خرداد (ایرنا) - یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز سخنان رونالد ریگان راجع به اغماض درباره اعضای فرقه بهائی و تبرئه آنان از جنایات مرتکب شده را دخالت در امور داخلی ایران دانست و آنرا بی ارزش خواند.

او یادآور شد که دولت اسلامی هرگز کسی را بخاطر عقاید شخصی از هر نوع که باشد محکوم نکرده و به آزادی فردی احترام میگذارد.

این سخنگو اضافه کرد محاکمه بهائیانی که ریگان تقاضای بخشش آنها را نموده بخاطر عقاید و تمایلات شخصی آنان نبوده بلکه بخاطر بستگی آنان به صهیونیسم جهانی و اتّهام جاسوسی برای دشمنان اسلام بوده است. او خاطرنشان کرد که دولت اسلامی جاسوسی را تحت هر پوششی که باشد تحمل نمیکند و بهائیانی که با صهیونیست ها در ارتباطند از این قاعده مستثنی نیستند.

او یادآور شد این اولین باری نیست که واشنگتن در امور داخلی ایران دخالت میکند.