[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۵۹ - دوم شوال ۱۴۰۰

[شماره:] ۱۱۰۶۷

[صفحه:] ۲

 

با پیام آیتالله دکتر بهشتی در دادگستری:

سمینار ۵ روزه قضایی آغاز بکار کرد

سمینار ۵ روزه رؤسا و دادستانهای دادگاهها و دادسراهای انقلاب سراسر کشور صبح امروز با سخنان یکساعته آیتالله دکتر بهشتی در سالن اجتماعات وزارت دادگستری آغاز بکار کرد.

این سمینار که با حضور اعضای شورایعالی قضائی، کار خود را دنبال خواهد کرد به بحث و بررسی پیرامون مسائل جاری کشور از نظر حقوق و قضائی و تبادل نظر در شرح وظایف دادگاههای انقلاب خواهد پرداخت...

...همچنین مسائل مختلف دیگری در این سمینار بررسی خواهد شد از جمله:

موقعیت، مسئولیت، اختیارات و برنامههای آن و نیز روابط آن با محاکم و دادسراهای دادگستری و انقلاب و دادگاههای ویژه و حکام شرع دادگاهها و...

...بهائیان و رباخواران...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]