[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] پنجشنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۵۸ – هفدهم شعبان ۱۳۹۹

[شماره:] ۱۰۷۵۵

[صفحه:] ۷

 

در جشن امام زمان، شیراز بدریایی از نور تبدیل شد

شیراز – خبرنگار کیهان – بمناسبت میلاد مسعود ولیاللهالاعظم حجتابنالحسنالعسکری (ع) شیراز به دریائی از نور و روشنائی تبدیل شد و تکایا و مساجد و میادین و ادارات و مغازهها آذین بندی و چراغانی گردید و برای اولین مرتبه کارکنان لشکری و کشوری بمنظور عرض ارادت به پیشگاه مهدی منتظر و اظهار هم بستگی بیشتر با برادران اصناف جشن پرشکوه و جلال در مسجد وکیل برگزار کردند و هر یک از غرفههای این مسجد وسیع متعلق بیکی از سازمانها بود که بطرز جالبی آذین بندی شده بود و از همه جالبتر اینکه جشن تولد امام زمان امسال در حضیرةالقدس [حظیرةالقدس] سابق (محفل بهائیها) با شکوه خاصی از طرف رزمندگان مهدیه برگزار گردید و حجتالاسلام گلسرخی سخنرانی مبسوطی ایراد کرد و از مدعوین پذیرائی گرمی بعمل آمد. ضمناً بهمین مناسبت در دبیرستان استاد مطهری دکتر علی قائمی و سید حسین سجادی سخنرانیهائی داشتند که مورد توجه قرار گرفت. علی دانش منفرد استاندار فارس و آیتالله سید عبدالحسین دستغیب در جشنها شرکت کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]