[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۶۴ – ۲۶ ربیعالاول ۱۴۰۶ – ۹ دسامبر ۱۹۸۵

[شماره:] ۱۲۶۱۴

 

مجموع آراء در رابطه با قطعنامه کمتر از یک سوم کل کشورها است و همین امر نشان میدهد که قطعنامه صادر شده فاقد بار سیاسی - اجتماعی میباشد.

گفتگوی امروز کیهان با نماینده ایراَن در سازمان ملل پیرامون قطعنامه اخیر کمیسیون حقوق بشر

... دکتر رجائی خراسانی در پاسخ به اولین سئوال ما که پرسیدیم چطور شد که اصولا این قطعنامه صادر شد اظهار داشت: مساله حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران از جمله مسائلی بود که از مدتها پیش یعنی از اوایل انقلاب تعدادی از کشورهای غربی آنرا علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح میکردند. این کشورها مساله فوق را در کمیسیون حقوق بشر ژنو در شرایطی که یک سلسله حرکتهایی از سوی بهائیان و فراریان و ضد انقلابیون بخاطر ضربه زدن به ایران شروع شده بود در کمیسیون حقوق بشر با حمایت کشورهای سرمایه داری بزرگ مطرح کردند.

از دکتر رجائی خراسانی پرسیدیم بنظر شما چه چیز باعث شده است که آنرا در این شرایط مطرح کردند؟

دکتر رجائی گفت: این طرح از وقتی که مطرح شد یک گزارشی تهیه شد و به کمیسیون حقوق بشر رفت و بعد از بررسی آنها یک قطعنامه ارائه دادند و آن قطعنامه باعث شد که نمایندهای تعیین کنند و او هم یک گزارشی تهیه کرد و وقتی که این گزارش امسال به کمیته حقوق بشر رسید نتیجه چهار سال گذشته میباشد. و مساله مربوط به حالا نیست و ریشه دارد. این زد و خوردهای خیابانی در اوایل به قدرت رسیدن بنی صدر که می‌ریختند و مردم بیگناه را میکشتند و همان زمان یک سلسله جریاناتی هم از طریق تماس با اعضای حقوق بشر و یک تعدادی از بهائیهای فراری که سرمایه‌های مملکت را دزدیده و به خارج از ایران فرار کرده بودند همه آنها ارتباط زیادی با تهیه این قطعنامه تا بحال داشتهاند. وی افزود حتماً یک سری از این بهائیهای فراری در حال حاضر یک نماینده در سازمان ملل دارند یعنی جنبش صهیونیستی بهائیگری در سازمان ملل رسما نمایندگی دارد.

سئوال کردیم این قطعنامه که اخیرا در کمیته حقوق بشر به تصویب رسیده است اصولا چه ارزشی میتواند داشته باشد؟

نماینده ایران در سازمان ملل چنین پاسخ داد:

این قطعنامه روی دو چیز انگشت گذاشته است یکی روی بهائیها که وضعشان روشن است. وقتی این قطعنامه به نفع بهائیها تهیه شده است به این معنی است که آن زیر نفوذ کامل صهیونیستهاست و از صهیونیسم حمایت میکند. دوم مساله تروریستهائی است که از ایران فرار کردهاند و علیرغم جنایتهایی که مرتکب شدهاند مظلوم نمایی کردند و با حمایت کشورهای خاصی که از منافع خودشان در ایران محروم ماندهاند، شکایات خود را از این طریق به کمیسیون حقوق بشر وارد می‌کنند. بنابراین این قطعنامه شدیداً تحت تاثیر دو نیروی صهیونیسم و تروریسم بینالملل میباشد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]