[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۱۵ اسفند ۱۳۵۷

 

طاهر احمدزاده: امپریالیسم و صهیونیسم این بار با شعار زنده‌باد شاه به میدان نخواهد آمد

طاهر احمدزاده پدر مسعود و مجید احمد‌زاده که هر دو از شهدای سازمان فدائیان خلق بودند در مراسم دیروز ضمن تجلیل از دکتر محمد مصدق او را مردی بزرگ، پرچمدار نهضت ملت و مبارز علیه انگلیس و مظهر شرف و تقوی نام برد. وی مطالبی پیرامون شرح‌حال و خدمات شایان دکتر علی شریعتی بیان داشت و تجارب خود را از مشروطیت که وسیله‌ای برای ارتجاع و استثمار شد که در پرتو آن بهائی‌ها توانستند از این انقلاب به نفع دین خود تبلیغ کنند و فراماسونها رهبری آن بدست گیرند؛ و همچنین تجربه خود را از نهضت ملی مردم ایران و مشکلاتی که در این راه متوجه رهبران مذهبی و ملی آن شده است بیان داشت و در پایان سخنان خود به مردم هشدار داد که امپریالیسم و صهیونیسم دیگر با شعارهای زنده‌باد شاه ظاهر نخواهند شد بلکه آنان سعی خواهند کرد در لباس مذهبی‌های افراطی و زیر لوای امام خمینی و پرچم انقلاب ایران باعث تفرقه در میان انقلابیون شود عناصر انقلابی از هر قشری که هستند مسئولند که از این نهضت مردمی و خلقی و دینی پاسداری کنند و همانطوریکه امام خمینی در قم فرمودند این انقلاب را مستضعفین و محرومان جامعه به وجود آوردند و ثمرات آن نیز متوجه همین افراد است و طبقات مرفه و بالای اجتماع از آن سهمی نخواهند داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]