[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه:] [کیهان]

یکشنبه ٢ شهریورماه ۱۳۵۹

سیزدهم شوال ۱۴۰۰ – شماره ۱۱۰۷۶

یک شبکۀ جاسوسی در اصفهان کشف شد

کمک ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ دلاری "سیا" به دایره اسقفی اصفهان

در صفحۀ ۱۶

 

از سوی سپاه پاسداران انقلاب اصفهان

اسناد رابطه دایره اسقفی ایران با جاسوسان انگلیس و آمریکا فاش شد

اصفهان – خبرنگار کیهان: دایره اسقفی ایران با دهها میلیون دلار آمریکائی مامور توزیع دلارها بین برخی از پرسنل ارتش، رهبران بهائی و  ضد انقلابیون بود. این دایره همچنین مامور بود ۳۰۰ کیلو گرم ماده منفجره «تی ان تی» را بین عناصر مخالف در ایران پخش کند.

این مطالب را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان طی اطلاعیه ای که روز گذشته منتشر شد، فاش کرد.

سپاه پاسداران اصفهان همچنین فاش کرد که دایره اسقفی ایران وابسته به اسقفی اعظم اورشلیم و خاورمیانه عامل مستقیم دستگاه جاسوسی انگلستان و رابط «سیا» آمریکا و یکی از عوامل موثر در توطئه کودتای اخیر در ایران بوده است. متن اطلاعیه سپاه پاسداران اصفهان باین شرح است:

سالها است که سازمانهای جاسوسی امپریالیست های جهانخوار در پوشش های مختلف برای نفوذ و تفرقه اندازی و زمینه سازی توطئه های خود و غارت هستی مستضعفین جهان اقدامات متشکل و وسیعی را به انجام میرسانند و در رذیلانه ترین شکل تحت عناوین سازمان های بظاهر خیریه و درمانی و مذهبی و تربیتی بمنظور نفوذ در اشخاص سرشناس و سازمانهای مملکتی بر پیکر خبیث و نفرت انگیز جاسوسان دوره دیده و حرفه ای خود لباس مذهب و پزشک و مدد کار  می پوشانند و عجبا که به بعضی از این گرگ های پیر عنوان شبانی انسانها هم میدهند و آنها نیز وقیحانه مدعی ارشاد انسانها هم میشود. یکی از این سازمانها تحت عنوان اسقفی اعظم معروف است که مجموعه ای از جاسوسان بین المللی و  ورزیده در آن تشکل یافته اند و مرکزیت آن بنام کلیسای اسقفی در اورشلیم و خاورمیانه مشهور است و دوایر مختلف آن در کشورهای منطقه گسترش دارد و اعضای آن پس از طی دوره های جاسوسی در انگلستان و اسرائیل در لباس اسقف و کشیش و غیره در کلیساهای اسقفی و موسسات وابسته به آنها هماهنگ با شبکه های جاسوسی سیا و موساد به نفع امپریالیست جهانی بصورت یک رکن در سرویس جاسوسی انتلیجنت سرویس به امر جاسوسی  مبادرت می ورزند. دایره اسقفی ایران واقع در اصفهان به سرپرستی اسقف حسن دهقانی که سمت اسقفی اعظم اورشلیم و خاورمیانه رانیز عهده دار است، با بهره گیری از جاسوسان بسیار کارکشته و پرسابقه همچون کشیش ایرج متحده (یهودی که سر از کشیشی کلیسای اسقفی درآورده) و اکنون در بازداشت بسر می برد و بمدت سی سال است که پس از طی دوره های ویژه در انگلستان و اسرائیل بخدمت دایره اسقفی درآمده و در شهرهای تهران - اصفهان - شیراز  فعالیت داشته و یکی از مهمترین پایگاه های جاسوسی وابسته به انتلیجنت سرویس  محسوب میشود، بطوریکه طبق مدارک بدست آمده وقتی انقلاب اسلامی ایران پیروز میگردد و شرایط نامساعدی برای سازمان جاسوسی سیا ایجاد میشود و کارآئی آن کاهش می یابد طی نامه ای دست استعانت بسوی جاسوسان دایره اسقفی دراز نموده و یادآور می شوند که روز وفا به عهد دیرین که بین سیا و انتلیجنت سرویس بوده فرارسیده است.

دایره اسقفی دارای شعباتی در مراکز استانهای شیراز – کرمان - یزد – تهران و خوزستان بوده که هر کدام از این شعب خود موسسات مختلفی در اختیار و زیرنفوذ داشته اند.

در یکی از صدها سند که از دایره اسقفی بدست آمده و در رابطه با توطئه کودتای اخیر در ایران می باشد ذکر شده است که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکائی از یک منبع سیا برای دایره اسقفی رسیده که بایستی این مبلغ بین بعضی از پرسنل ارتش ایران، رهبران بهائی و ضد انقلابیون توزیع شود و همچنین از تحویل ۳۰۰ کیلوگرم تی ان تی و مقداری فیوز انفجاری به عناصر و گروه های مخالف در ایران صحبت شده است. و این سند بیانگر این امر است که طراحی بمباران بیت امام و  سایر نقاط استراتژیکی در تهران و قم بصورت هماهنگ بین دو سرویس جاسوسی فوق الذکر مورد مطالعه قرار گرفته است و در همان سند از قول طراحان سیا اظهار شده و ما نقشه های مختلفی داریم اولین نقشه تشکیل دادن یک گروه کوچک است و تاسیس گروه های مقاومت در ایران بعنوان یک ضرورت و گفته اند که ما نمی توانیم ساکت بنشینیم و مجاز نیستیم، رژیم فعلی ایران و رهبران مذهبی ما را از ایرا ن بیرون می رانند و اکر ما ساکت بنشینیم همه دوستانمان را در ایران از دست خواهیم داد و اضافه شده که رهبران مذهبی چیزی نیستند ولی یک گروه قاتل و تروریست هستند که باید بی درنگ آنها را بکشیم، لیکن این توطئه ها به یاری الله و پشتیبان امت مسلمان و با کوشش شبانه روزی برادران پاسدار یکی پس از دیگری خنثی و در حال حاضر اکثریت اعضای خارجی و داخلی این شبکه مرموز دستگیر و در بازداشت  بسر میبرند تا قهر انقلابی این امت چه سرنوشتی برای آنان تعیین نماید.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]