[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کيهان هوائی

[تاریخ:] ۲۸ اسفند ۱۳۷۰ - ۱۸ مارس ۱۹۹۲

[شماره:] ۹۷۴

 

یک پاکستانی طی نامهای به مدیر مسئول کیهان هوائی:

بهائیان برای سکونت و کار در عربستان و کویت ارجحیت دارند

تهران - سرویس خبر کیهان هوائی - ۲۲ اسفند - ۱۲ مارس - بهائیان مهاجر برای سکونت و کار در کویت و عربستان نسبت به مسلمانان از ارجحیت برخوردارند.

یکی از شهروندان پاکستان طی نامهای خطاب به مدیر مسئول کیهان هوائی ضمن بیان این مطلب نوشت: با وجودی که افرادی مثل من تمامی عمر خود را طی سالهای گذشته برای ساختن کویت صرف کردهاند، ولی دولت این کشور پس از جنگ خلیج فارس از ورود مجدد ما ممانعت می‌کند و به این ترتیب تقریباً زندگی ما توسط شیوخ کویت - که تحت فشار آمریکا عمل میکنند - نابود شده است.

وی از دولت ایران خواسته است تا با استفاده از نفوذ خود در عربستان و کویت از ورود بهائیان - که به تعبیر او دست‌نشاندگان آمریکا و اسرائیلند - جلوگیری به عمل آورد.

این مسلمان پاکستانی در پایان‌نامه خود تصریح کرده است که علی‌رغم ممانعت دولتهای عربستان و کویت از ورود کارگران مسلمان ایرانی و پاکستانی، بهائیان در این دو کشور از تسهیلات فراوانی استفاده میکنند و عملاً هیچ‌گونه ممانعتی برای ورود و اسکان آنها وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]