[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۷۶ - ۱۰ جمادیالثانی ۱۴۱۸

[شماره:] ۱۶۰۵۵

[صفحه:] ۸

 

دزدان با چراغ

سیری در شرح حال اعضای کلوپهای روتاری ایران

ح – معصومی

الموتی؛ «عضو نمونه» کلوپ روتاری

زمانی که قرار شد روزنامه حزب ایران نوین منتشر شود دولت هویدا از محل اعتبارات این حزب یک دستگاه چاپ عظیم رتاتیو خریداری کرد و آن را با شرایطی سهل در حدّ رایگان به دکتر الموتی واگذار نمود. این رتاتیو در محل چاپخانه صبح امروز واقع در خیابان شهید مصطفی خمینی کنونی نصب شد...

...«انتشارات پگاه» تشکیلاتی است که با سرمایه‌گذاری بهائیان ایرانی در لندن تأسیس شده و یکی از کارگزاران مطبوعاتی رژیم پهلوی به نام «ستار لقایی» که از پیروان فرقه ضاله بهائیت است، سرپرستی آن را برعهده دارد. وابستگی ستار لقائی به رژیم پهلوی آنقدر شدید بود که در جریان اعتصاب مطبوعات به اعتصاب نپیوست و یک نفره به محل کار خود حاضر می‌شد و این امر موجب شد تا حتی سندیکای نویسندگان و خبرنگاران هم عضویت او را تاب نیاورد و رای به اخراج او بدهد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]