[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۲ - ۱۹ رجب ۱۴۰۳

[شماره:] ۱۱۸۵۸

[صفحه:] ۲

 

گردهمایی سران فرقه ضاله بهائیت در اسرائیل

بگزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس پنجمین گردهمائی فرقه ضاله بهائیت در شهر حیفای اسرائیل تشکیل شد.

در این گردهمائی ۹ عضو نهاد حاکم موسوم به (بیتالعدل جهانی) مجدداً برای پنج سال دیگر انتخاب شدند. از این ۹ تن که فعالیت هواداران این فرقه ضاله را رهبری میکنند پنج نفر از آمریکا دو تن از ایرانیان وابسته به رژیم صهیونیستی و دو نفر دیگر از کشورهای انگلیس و اسکاتلند میباشند.

بنابراین گزارش در پایان این گردهمایی برای چند تن از وابستگان به این فرقه که در ایران بجرم جاسوسی برای اسرائیل بهلاکت رسیدند طلب آمرزش شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]