[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ۲۴ مرداد ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۱۹۴۱

 

مروری بر دیدگاه و عملکرد انجمن حجتیه (۴)

بخش چهارم

انجمن حجتیه و خط امام

یکی از اشتباهات بزرگ گروهکها در انقلاب اسلامی همواره این بوده است که با مستمسک قرار دادن تحلیلهای ذهنی و خیالی و بدور از واقعیت سعی نمودهاند برای خود جایگاهی در میان امت اسلامی باز نمایند. در اغلب اوقات اربابان این گروهکها اعم از شرقی یا غربی بعلت عدم آشنایی با معیارهای الهی در مملکت رسولالله بناچار این تحلیلها را پذیرفته و بروی آن سرمایه گذاری نمودهاند. سرمایه گذاری آمریکا و غرب روی جریانات لیبرالیستی در اوان انقلاب و با توطئه آمریکا و شوروی توسط ایادی مزدور خود در گروهکهای مسلح…

...اینکه چطور انجمن بخود جرات میداد که درمقابل خط امام خط انجمن را تبلیغ نماید و مبارزه با بهائیت آنهم فقط در بعد فکری ( ۴) و در پرتو همکاری با مقامات مسئول را همطراز و جانشین خط امام و مبارزه با رژیم شاه و آمریکا و اسرائیل بداند ریشه در مسائل بسیاری دارد که در این مختصر نمیگنجد...

...۴- شهید هاشمینژاد در این مورد میگوید «اگر این آقایان هم ادعا میکنند ما با بهائیت مبارزه میکردیم کم لطفی میکنند بهائیت سه بعد داشت بعد اقتصادی بعد سیاسی بعد فکری، دقت کنید اینها در بعد سیاسی بعد اقتصادی یک قدم هم اجازه نداشتند مبارزه کنند رژیم قرص و محکم جلوی آنها را میگرفت اینها میتوانستند حتی راجع به پپسیکولا صحبت کنند که مال ثابت پاسال بود؟ اینها میتوانستند راجع به شرکتهائی که از نظر اقتصادی در اختیار بهائیت بود حرف بزنند؟ ابداً اینجا رژیم چراغ قرمز داده بود.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]