[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[روزنامه]: کيهان

صفحه ۳

سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۶۴

۷ صفر ۱۴۰۶

۲۲ اکتبر ۱۹۸۵ – شماره ۱۲۵۷۶

 

توسط دادستان کل کشور

 

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال اموال ۷۶ تن از عناصر فاسد و وابسته توقيف شد

 

 از سوی دادستان کل کشور طی دو هفته اخير اموال منقول و غيرمنقول ۷۶ تن از عناصر فاسد وابسته به رژيم ستمشاهی و چهره‌های وابسته به فرق ضاله توقيف شد.

 بر اساس گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور اکثر افراد مذکور قبل يا بعد از پيروزی انقلاب اسلامی بخارج از کشور گريخته‌اند و به هنگام فرار مقدار زيادی از ثروت کلی را بصورت ارز از کشور خارج کرده‌اند.

 اين گزارش حاکيست مجموعه اموال توقيف شده بالغ بر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال ارزش دارد و شامل ساختمانهای مسکونی، تجاری، باغ، زمين، سرمايه و ديگر اجناس است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]