[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۵۷

[شماره:] ۱۰۶۳۲

 

اعلامیه کارکنان وزارت فرهنگ و هنر درباره اسامی سانسورچیان کتاب در ایران

کارکنان وزارت فرهنگ و هنر با صدور بیانیهای پرده از چگونگی سانسور آثار روشنفکران و آزاداندیشان برداشتند و اعلام کردند اداره کل وزارت فرهنگ و هنر با همکاری عوامل خود که اسامی آنها در همین بیانیه اعلام گردیده است، سالهاست که با سانسور بیدریغ وسیله‌ای بسیار مؤثر و قاطع در ایجاد اختناق و مسئله مُثله کردن افکار و آثار روشنفکران کشور بوده است و نه تنها با جلوگیری از انتشار بسیاری از کتابها سد راه توسعه فرهنگ بوده است، بلکه با اعمال غیرقانونی خود ثروت و سرمایه گذاری بسیاری از ناشران را بر باد داده است. کارکنان وزارت فرهنگ و هنر در قسمت دیگری از بیانیه خود نوشتهاند:

... ۴۳- دکتر ذکراله ثابتیان ۴۴- عبادالممتاز میثاقی (عضو فرقه مطرود بهائیت و نماینده ساواک در امور مذهبی).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]