[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۸ مرداد ماه ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۰۷۷٠

[صفحه:] ۱٢

 

اعلام جرم جمعیت ایرانی تعاون با فلسطین علیه شاه مخلوع

شیخ مصطفی رهنما مسئول هیئت اجرائی جمعیت ایرانی تعاون با فلسطین اعلام جرمی علیه شاه مخلوع تسلیم مهدی هادوی دادستان کل انقلاب اسلامی ایران کرد.

هیئت اجرائی تعاون با فلسطین در این اعلام جرم شاه سابق و مخلوع را به خاطر کشتارها و جنایاتی که نسبت به ملت کرده، به عنوان قاتل، به عنوان از بین برنده اقتصاد، کشاورزی، صنایع ملی و نابودی آن‌ها و همدستی با رهبران بهائی و صهیونیزم و همچنین ادامه جنایت‌هایش و توطئه‌هایی که با همکاری صهیونیزم و امپریالیسم جهانی همچنان علیه ایران ادامه می‌دهد، قابل تعقیب دانسته است. در این اعلام جرم از دادستان درخواست شده است که از کشورهایی که شاه مخلوع در آنجا زندگی می‌کند، درخواست شود برای محاکمه در اختیار دولت ایران گذاشته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]