[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] سه شنبه ۲۵ دی ۱۳۶۹ – ۲۸ جمادیالثانی ۱۴۱۱

[شماره:] ۴۱۰

[صفحه:] ۶

 

بهائیان برای مشارکت در پروژههای اقتصادی پاکستان اعلام آمادگی کردند

رهبران بهائیان مقیم ایالت سرحد پاکستان به منظور گسترش نفوذ خود در جامعه مسلمان پاکستان در ملاقات با استاندار این ایالت وعده دادند که هرگونه همکاری را با حکومت پاکستان در امر اجرای پروژههای عمرانی به عمل آورند.

«امیر گلستان جنجوی» استاندار ایالت سرحد نیز به ملاقات کنندگان گفت که حکومت پاکستان کاملاً متعهد به حفظ حقوق حقه و امتیازات اقلیتها در چارچوب قانون اساسی پاکستان است.

توضیح بیشتری در مورد دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار مخابره نشده است

مقامات آگاه به مسائل سیاسی منطقه معتقدند تشکیلات اصلی بهائیان در یکی از شهرهای فلسطین اشغالی «حیفا» است و بهمین جهت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بسیاری از سرمایه داران فراری این فرقه به فلسطین اشغالی پناه بردند و هماکنون نیز بهائیان به عنوان دستهای پنهان صهیونیست جهانی سعی میکنند در کشورهای اسلامی با مشارکت در پروژههای اقتصادی و طرحهای عمرانی سیاستهای شوم غاصبین فلسطین را پیاده کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]