[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] سه‌شنبه ٣٠ اردیبهشت ‌ماه ۱۳۵۹ - پنجم رجب ۱۴۰۰

[شماره:] ١١٠٠١

[صفحه:] ٢

 

آغاز محاکمه مدیرعامل سابق پپسی کولا

محاکمه مدیرعامل سابق شرکت زمزم (پپسی کولا) به اتهام قتل و ترویج فرقه ضاله بهائیت از ساعت ٩ صبح فردا در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز آغاز میشود. شعبه سوم دادگاه انقلاب از شاکیان و شاهدان نامبرده دعوت کرده است برای شرکت در محاکمه وی که "یوسف سبحانی" نام دارد ساعت ٩ صبح فردا چهارشنبه ٣١ اردیبهشت ١٣۵۹ به در جنوبی زندان اوین مراجعه فرمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]