[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] کیهان

[تاریخ:] ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹

[شماره:] ۱۰۹۸۹

[صفحه:] ۱۲

 

بامداد امروز در زندان اوین:

۷ تن از سرسپردگان رژیم سابق تیرباران شدند

۷ تن از محکومان دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز که در شعب مختلف این دادگاهها محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه امروز تیرباران شدند.

در رابطه با اعدام این هفت نفر اطلاعیهای باین شرح از سوی روابط عمومی دادستانی کل انقلاب انتشار یافت.

دادگاه انقلاب اسلامی مرکز ۷ نفر را مفسد فیالارض تشخیص داده و آنان را به اعدام محکوم کرده است و حکم صادره ساعت یک و چهل و پنج دقیقه بامداد امروز باجرا درآمد. اعدام‌شدگان به ترتیب عبارتند از:

۱- بدیعالله یزدانی، فرزند رضاقلی، بجرم غارت میلیونها تومان از بیتالمال و غصب زمینهای کشاورزی مردم طالقان و رباط کریم و ارتکاب قتل و شرکت در کودتای ننگین ۲۸ مرداد و کمک به اسرائیل (وی برادر هژبر یزدانی بود).

۲- شمسالله گوهری فرزند نیرالله بجرم همکاری با هژبر یزدانی در غارت بیتالمال، شرکت در قتل جهان‌بخش کنارسری انهاری.

۳- غلامحسین اعظمی فرزند حیدر، بجرم مقابله با انقلابیون «مهدی شهر» و ایجاد رعب و وحشت بین مسلمین با اقدام مسلحانه و تیراندازی مکرر در شبهای محرم ۱۳۵۷ و همکاری با هژبر یزدانی و توهین به ائمه اطهار.

۴- علیاکبر معینی، فرزند غلامحسین، بجرم همکاری با هژبر یزدانی و غارت بیتالمال و غصب اراضی کشاورزان مظلوم و اقدامات علنی علیه دین اسلام و دخالت در تبعید روحانیون، دخالت در فراری دادن هژبر یزدانی...

...حکم صادره ساعت یک و ۴۵ دقیقه بامداد امروز – سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹– در محوطه زندان اوین به اجرا درآمد و نامبردگان تیرباران شدند.

 

[نوشته زیر عکس]

بدیعالله یزدانی برادر هژبر یزدانی، شمساله گوهری، علیاکبرمعینی، غلامحسن اعظمی ایادی هژبر یزدانی که سحرگاه امروز به حکم دادگاه انقلاب «تیرباران» شدند.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]