[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۲ خرداد ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۰۷۱۴

 

زمینهای موقوفه از تصرف استاندار سابق فارس خارج شد

جمعی از پاسداران کمیته گود عربان شیراز بنا به درخواست اداره اوقاف استان فارس جهت شناسایی زمین‌های موقوفه صاحب دیوانی که در تصرف گروهی از افراد است مأمور شناسایی و ضبط این زمینها شدند و پس از پیگیری حدود هشتاد هزار متر مربع زمین بصورت باغ و انباری که در تصرف صدری استاندار اسبق فارس و برادرش رئیس سابق تربیت‌بدنی فارس و گروهی از بهائی‌های یزدی بود شناسائی و ضبط گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]