[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

 [تاریخ:]  ۲ خرداد ۱۳۵۸

شماره: ۱۰۷۱۴

 

زمینهای موقوفه از تصرف استاندار سابق فارس خارج شد

جمعی از پاسداران کمیته گود عربان شیراز بنا به درخواست اداره اوقاف استان فارس جهت شناسائی زمینهای موقوفه صاحب دیوانی که در تصرف گروهی از افراد است مأمور شناسائی و ضبط این زمینها شدند و پس از پیگیری حدود هشتاد هزار مترمربع زمین بصورت باغ و انباری که در تصرف صدری استاندار اسبق فارس و برادرش رئیس سابق تربیت بدنی فارس و گروهی از بهائیهای یزدی بود شناسائی و ضبط گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]