[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خوشه

[تاریخ:] ۱۴ آبان ماه ۱۳۳۶

شماره: ۱۰۷

 

از قول دیگران: بعضی مغضوبند و بعضی منصوب...

داستانی که هرگز فراموش نمی‌شود. با این آلات و افزار که داریم هیچ عمل اصلاحی میسر نیست- درد دل فرمان از جریانات اخیر – با همه بازی با ریش‌بابا بازی- دو نفر به جرم گفتگو علیه بهائی‌ها بداد‌سرای تهران احضار شده اند. تظاهر علیه بهائی‌گری پارسال هنر بود امسال جرم شناخته شده.

...مثل اینکه بقول آقای صبحی دارد وقت ما تمام میشود و هنوز در خم یک کوچه‌ایم و از سایر روزنامه طرفی نبسته‌ایم «پست تهران» تکذیب نامه آیت‌الله بروجردی را چاپ کرده که در نهاوند مردی به دروغ به‌عنوان نماینده آیت‌الله سهم امام می‌گرفته است.

واقعاً درست موضوع در مسجد دزدیدن است.

«بامشاد» هم جالب‌ترین خبرش اعلانی بود به امضای بازپرس شعبه ۳۶ طهران که دو نفر را بنام ماشاءالله عباس و عباس شفیع‌زاده احضار کرده بود و نوع جرم آن‌ها را نوشته بود «تظاهر برعلیه بهائی» و مخلص تا دیروز نمیدانستم که تظاهر علیه بهائی جرم است مثل اینکه به خاطرم می‌آید سه سال پیش سرلوحه برنامه دولت مبارزه علیه بهائی بود و چطور در ظرف کوتاهی آن هنر جرم شده، بهر حال خدا به فریاد آن‌همه مردم برسد که علیه بهائی‌ها تظاهر کردند ممکن است این بازپرس بسر وقت آنها برود و ممکن است نرود!!

شیخ چغندر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]