[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خواندنیها

[تاریخ:] ۳۰ فروردین ۱۳۳۵

[شماره:] ۹۰

 

چرا فلسفی امسال بمنبر نرفت

بر خلاف انتظار عده‌‌ای امسال ماه رمضان فلسفی بمنبر نمیرود و این سکوت که بعد از چند سال سخنرانی مداوم صورت گرفته است در محافل مطلع با تفسیرات گوناگون روبرو شده است سال گذشته فلسفی علیه فرقه بهائی مبارزاتی را شروع کرد امسال که سخنرانی مذهبی فلسفی قطع شده است بهائی‌ها قطع این برنامه را در اثر نفوذ خود میدانند.

خبرنگار ما از قول یکی از مقامات مطلع اطلاع میدهد که چون فلسفی در مجلس ترحیم مرحوم عبدالصاحب صفائی خیلی تند صحبت کرد و از ناطقین و سخنورانی است که نمی‌توان ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]