[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خواندنیها

[تاریخ:] ۱۱ شهریور ۱۳۳۴

[شماره:] ۹۹

 

چرا از سخنرانی فلسفی در رادیو جلوگیری شد

بقرار اطلاع قرار بود، آقای فلسفی واعظ مشهور ایام محرم را نیز مانند ماه رمضان از رادیو سخنرانی نماید ولی چون سخنرانی‌های ایشان در ماه رمضان تا اندازه‌ای موجبات برهم زدن نظم عمومی را فراهم کرده بود، دولت با سخنرانی ایشان از رادیو در ماه محرم موافقت نکرد و فلسفی در مسجد سلطانی بطور عادی بوعظ پرداخت.

«آفتاب شرق»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]