[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خراسان

[تاریخ:] دوشنبه ۹ خرداد ۱۳۶۲ - ۱۷ شعبان ۱۴۰۳

[شماره:] ۹۸۰۱

 

در نماز دشمن شکن جمعه این هفته مشهد که مقارن با سالروز تولد امام زمان (عج) بود امام جمعه مشهد:

طبق وعده الهی، اگر دنیا بخواهد اصلاح شود تا مفسدین روی زمین هستند امکان ندارد و در جائیکه فساد حاکم است امید به جامعه صالحین نیست.

آنها که مدعی مبارزه به بهائیت هستند بدانند که ریشه بهائیت خشکیده شد، امروز ولایت فقیه برای امت ما مطرح است چرا که هر تشکلی باید در خط ولایت فقیه باشد...

...خطبه دوم

آیتالله شیخ ابوالحسن شیرازی در خطبه دوم اهم سخنان خود را به میلاد حضرت ولیعصر (عج) اختصاص داد و اظهار داشت:

طبق وعده الهی اگر دنیا بخواهد اصلاح شود تا مفسدین روی زمین هستند امکان ندارد و فقط اصلاحات فردی انجام میشود تا هر کسی از بیچارگی نجات پیدا نماید. مثلاً در زمان گذشته که مفسدین بر جامعه مسلط بودند اصلاحات اجتماعی امکان‌پذیر نبوده و اصولاً در جائیکه فساد حاکم است امید به جامعه صالحین نیست. لذا وقتی امام عزیز میگفتند که در زیرپوشش رژیم مبارزه با بهائیت نمیشود زیرا آن فرد فاسد یعنی شاه معدوم بود و میخواست بهائیت باشد یعنی در جائیکه سردمدار فساد وجود داشت مبارزه با بهائیت ممکن نبود مگر بطور فردی... اما وقتی جامعه صالحین شد اونوقت است که میتوان فساد را ریشهکن نمود. در زیر پرچم ولایت فقیه هر فسادی ریشهکن میشود... و دلیل آن رفتن شاه و دار و دستهاش است...

در گذشته مدعی بودند که مبارزه میکنند اما همه در کشور حضور داشتند اما امروز همینکه شاه بیرون می رود و فنا میشود «بهائیت هم» میمیرد و ریشهاش خشک میشود. امروز آنچه برای ملت ما مهم است حفظ ولایت فقیه است نه مبارزه با بهائیت چرا که بهائیت مرده است.

ما ریشه «بهائیت» و «توده» منافقین و همه را کندیم چون خدا با ما بود... در این کشور نمیتواند دو جبهه باشد فقط تشکل است که باید زیر ...

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]