[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] خراسان (مشهد)

[تاریخ:] ۲۱ آذرماه ۱۳۳۶

[شماره] ۲۴۴۴

 

اختلاف بر سر تعیین رهبر بهائیان یک محفل ۹ نفری رهبری بهائیان را بعهده می‌گیرد.

نیویورک – مجله تایم در شماره اخیر خود مینویسد ماه گذشته وقتی مرض آنفلوانزای آسیائی شوقی افندی ۶۱ ساله را در لندن کشت، از بهائیهای ئیلی نویز (واقع در امریکا) تا بهائیهای ایران مشغول فکر و اندیشه شدند تا بدانند که شوقی افندی چه کسی را بعنوان «نگهبان» تعیین کرده است.

در محافل جهان بهائیت هفته گذشته در حیفا ۲۶ نفر از ۲۷ «ایادی مرام خدا» یعنی مباشرین عقیده بهائیگری جمع شدند تا پاسخ پرسش خود را در وصیتنامه شوقی افندی پیدا کنند.

ولی وصیتنامه کجا بود؟ این ۲۷ «دست» تمام گوشه و کنارهای دفتر کار شوقی افندی را در خانه شماره ۷ «خیابان ایران» جستجو کردند «ایادی» مزبور گاو صندوق شوقی افندی را جستجو نمودند ولی چیزی بدست نیاوردند.

تمام ایام هفته این ایادی جلسات سری تشکیل دادند و در باره شایعاتی که حاکیست بین دو نفر از کسانی که خود را نامزد «نگهبانی» یعنی جانشینی شوقی افندی نموده‌اند رقابت سختی در گرفته است، کاملا سکوت کرده بودند.

گفته میشود یکی از کسانیکه خود را جانشین شوقی کرده یک امریکائی است.

بالاخره ایادی راه حلی را که پیدا کرده بودند اعلام کردند باین معنا که گفتند:

اصلا نگهبان جدیدی در کار نخواهد بود بلکه شورائی مرکب از ۹ دست در حیفا تشکیل خواهد شد و عنوان این شورا ایادی مرام خدا در سرزمین مقدس خواهد بود.

شورای جدید حق تفسیر و تعبیر کتاب بهائی‌ها را نخواهد داشت.

وقتی جلسه شورا تمام شد یکی از دستهائی که از پاریس آمده بود گفت:

«اگر شوقی افندی وصیتنامه‌ای نوشته بود مسلما تمام کارها بمراتب ساده‌تر میشد» ولی بهائیها امیدوارند که مدت زیادی بدون تعبیر و تفسیر الواح خود باقی نخواهند بود.

بهاء مؤسس بهائیگری گفته بود که وقتی بهائیگری در ۵۷ کشور مستقر شود جهان بهائی میبایستی یک «عدالت‌خانه عمومی» تاسیس نماید و این عدالتخانه حق وضع قوانین برای بهائیها و حق تعبیر و تفسیر تعالیم بهائیگری را خواهد داشت.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]