[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] خراسان (مشهد)

[تاریخ:] ۲۱ آبان ۱۳۳۶

[شماره:] ۲۴۱۸

 

استفتاء از حضرت آیت‌الله بهبهانی

حضور محترم حضرت مستطاب آیت‌الله بهبهانی روحی فداء عرض می‌شود خبرگزاری رویتر خبری منتشر نموده که شوقی افندی که فوت شده است رئیس فرقه بهائیه بوده که قرونی است در ایران بدست علماء اسلام ایجاد شده و فعلا یکی از فرق اسلام است مقتضی است جنابعالی چگونگی حدوث این فرقه و حقیقت مطلب را بیان فرمائید.

الاحقر محمدتقی الحسنی مدرسی

بسمه تعالی

حدوث این فرقه اولا بیش از صد سال و اندی نیست تعبیر قرون که خبرگزاری نموده است مناسب نیست.

ایجاد این نقشه بحمایت یکی از دول بیگانه برای مقاصد سیاسی بوده که بنام مذهب منتشر و ایجاد اختلاف در ایران نمایند در حالیکه مرامی که از ایشان معلوم است واضح می‌کند که یک مرام و مسلک سیاسی است ربطی بهیچ مذهب و دیانت ندارد فقط آغاز این نوای مشئوم بدست یکنفر سید بیسواد بزاز شیرازی بوده که در اثر ریاضیات غیر مشروعه مبتلی باختلال حواس شده و تالیفاتی غیر قابل توجه کرده است ولی بالاخره بیگانگان مقصود را حاصل و ظهور این نقشه فتنه انگیز موجب فساد در مملکت و قتل وغارت و معارضه و لشگرکشی در اطراف مملکت شد اینکه نوشته شده است بهائیه یکی از فرق اسلام است کذب و افتراء است و خود ایشان در مسطورات خودشان تصریح کرده‌اند که ما معتقد باحکام اسلام نیستیم و بر دین جدید هستیم بنابر این ضمیمه‌ایکه خبرگذار بخبر فوت کرده که علماء اسلام دخالتی در ایجاد این فرقه داشته‌اند بی‌اساس و اشتباه است.

الاحقر محمد الموسوی البهبهانی عفی عنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]