[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شما و مطبوعات

مطالب خصوصی و مورد نیاز ادارات و اشخاص را از روزنامهها بریده و میفرستیم

تهران: خیابان سعدی - پاساژ سعدی - صندوق پست (۵۱۷)

تلفن: ۳۲۵۹۷

تأسیس: ۱۳۲۷

مسئول: سلیمانزاده

[روزنامه] خراسان

شماره ۱۷۰۰

تاریخ ۴ اردیبهشت [۱۳۳۴]

 

 

مخابره تلگراف به پیشگاه ملوکانه

حضور مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاه اسلام پناه خلدالله ملکه در اینموقع که برای تشرف آستان مبارك حضرت رضا (ع) از تهران عبور مینمود از مژده صدور اوامر ملوکانه در سد ابواب فساد و تصرف حظيره مشئومه فرقه گمراه موجبات مزید تشکر و دعاگوئی فراهم و عموم مسلمين را در شکرگزاری شريك و موظف میداند. امیدوارم در آستان مقدس امام هشتم خاصه لیالی متبرکه توفیق دعاگوئی حاصل نموده مزید تائیدات خداوند را نسبت بذات همایونی مسئلت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]